FYZIKA 9 - pracovný zošit

Počet strán
  • 36
Formát
  • A4 – plnofarebné
Autor
  • Peter Kelecsényi, Viera Lapitková, Monika Moťovská
Každých 15ks, jeden kus zdarma
Prístup do klubu

3,50 € s DPH

3,50 € do 14 ks
2,70 € od 15 ks
Skladom

Zošit je v súlade s novým obsahom predmetu, ktorý stanovil Štátny vzdelávací program a nadväzuje na novú učebnicu fyziky. 

Mapuje:

1)    Magnetické vlastnosti látok

2)    Elektrické vlastnosti látok

3)    Vedenie elektrického prúdu v kovových vodičoch, kvapalinách a plynoch

1)    Elektrickú energiu a jej premeny

Zošit poslúži nielen počas spoločnej práce na vyučovacej hodine, ale aj pri samostatnej domácej príprave.

Pozostáva z pracovných dvojstrán s rozmanitými prvkami zvyšujúcimi efektivitu vyučovania. Vo vnútri nájdeme okrem priestoru na poznámky úlohy na pochopenie a upevnenie učiva, texty na zdokonalenie čítania s porozumením (úlohy typu Pisa), doplňovačky, krížovky a iné hry, obrázky, tabuľky a grafy aj opakovacie strany.

Plnofarebná publikácia, rozšírená o ďalšie bonusové materiály, ktoré má učiteľ k dispozícii, poskytuje priestor na precvičenie a utvrdenie osvojených vedomostí a zručností, čím pomáhajú rozvíjať kompetencie žiakov v oblasti prírodných vied. Množstvo príkladov, zaujímavých tvorivých úloh, testov a jednoduchých pokusov zvyšuje atraktívnosť hodín fyziky aj domácu prípravu žiakov.

Každých 15ks, jeden kus zdarma

za každých objednaných 15 ks, jeden kus zdarma

Prístup do klubu

pri objednávke nad 20 ks, bezplatný prístup do Školského klubu

Súvisiace produkty