SLOVENSKÝ JAZYK 8 - pracovný zošit

  • V súlade s ŠVP
Počet strán
  • 72
Formát
  • A4 – plnofarebné
Autor
  • B. Véghová
Každých 15ks, jeden kus zdarma
Prístup do klubu

4,50 € s DPH

4,50 € do 14 ks
3,30 € od 15 ks
Skladom

Zošit je v súlade s novým obsahom predmetu, ktorý stanovil Štátny vzdelávací program pre žiakov 8. ročníka ZŠ a 3. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom.

Prvé strany zošita sa venujú opakovaniu učiva 7. ročníka. Autorka sa podrobne venuje výkladu a úlohám z oblasti hlavných 4 tematických celkov. Úlohy sú spracované dostatočne zrozumiteľne s prihliadnutím na vek žiakov, doplnené o mnohé zábavné formy a bohato ilustrované. Autorka využíva formu dopĺňania, vyhodnocovania správnosti, metódu pojmovej mapy, vyzýva žiakov na napísanie veršov na základe rôznych fotografií, prípadne opis na základe fotografie,  tvorbu správnych dvojíc a nenásilnou formou využíva i úlohy na čítanie s porozumením a ďalšie. Nechýba opakovanie po väčších súvislých celkoch. V zošite je dostatok priestoru na samostatné riešenie úloh, nechýbajú ani osemsmerovky, či krížovky, ktoré zvyšujú efektivitu učenia.

Nové rozšírené vydanie doplnené o úlohy pre:

OHYBNÉ A NEOHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY

PODSTATNÉ MENÁ (zvieracie podstatné mená, neživotné podstatné mená končiace na – r a – l, cudzie nesklonné podstatné mená, skloňovanie podstatného mena pani)

PRÍDAVNÉ MENÁ

NEOHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY (príslovky, predložky, častice, citoslovcia)

FRAZEOLOGIZMY (nové čítanie s porozumením s tematikou drôg a drogovej závislosti)

VETNÉ ČLENY ( v opakovaní pridané čítanie s porozumením o cestovnom ruchu vo Vysokých a Nízkych Tatrách)

Každých 15ks, jeden kus zdarma

za každých objednaných 15 ks, jeden kus zdarma

Prístup do klubu

pri objednávke nad 20 ks, bezplatný prístup do Školského klubu

Súvisiace produkty