MŠVVaŠ SR zverejnilo zoznam titulov, na ktoré poskytne príspevok v roku 2022.

Aj v školskom roku 2022/2023 si základné školy a stredné školy budú môcť vyberať učebnice a pracovné zošity podľa vlastných preferencií či potrieb žiakov zo Zoznamu EP na príspevok zo ŠR (školský rok 2022/2023), ktorý je dostupný na Edičnom portáli.

Do zoznamu boli opäť zaradené aj tituly nášho vydavateľstva.

Ďalšie tituly bude ministerstvo školstva dopĺňať priebežne a zverejňovať vždy k 20. v mesiaci. Veríme, že postupne do zoznamu pribudnú všetky naše novinky.

Všetky potrebné informácie k príspevku pre školy nájdete na stránke ministerstva www.minedu.sk.

Tituly nášho vydavateľstva hradené z príspevku MŠVVaŠ SR nájdete na našej stránke v časti DOTÁCIA. Zároveň tam nájdete aj aktuálny cenník titulov potrebný k Záznamu z prieskumu trhu s edukačnými publikáciami za účelom overenia hospodárnosti.

Aktuálny cenník titulov si môžete stiahnuť aj TU.