Informácie pre kníhkupcov

Ceny na stránke platia výlučne pre školy. Pre kníhkupcov platí maloobchodný cenník.

  • objednávky od kníhkupcov prijímame telefonicky - 037/741 3000 alebo e-mailom: mapa@mapatrade.sk
  • kníhkupec, ktorý si tovar u nás objednáva prvýkrát, predloží kópiu výpisu z obchodného registra alebo kópiu živnostenského listu
  • objednaný tovar zasielame kuriérom na dobierku, príp. na základe úhrady zálohovej faktúry
  • na tovar poskytujeme obchodný rabat, bližšie informácie radi poskytneme kedykoľvek na čísle 037/ 741 3000