Školský klub

RIEŠENIA PRACOVNÝCH ZOŠITOV

Súčasťou pracovných zošitov nie sú riešenia jednotlivých úloh. Školám, resp. učiteľom, ktorí objednajú pracovné zošity pre svojich žiakov poskytujeme bezplatný prístup k riešeniam objednaných pracovných zošitov. Tieto riešenia + ďalšie bonusové materiály sú pre nich zverejnené v našom školskom klube. Postup na prihlásenie do školského klubu je popísaný nižšie.

V prípade, že škola, učiteľ alebo súkromná osoba objednáva pracovné zošity pre vlastnú potrebu, t.j. nespĺňa podmienky na vstup do školského klubu, nemá nárok na bezplatné riešenia pracovných zošitov.

ČO JE ŠKOLSKÝ BONUSOVÝ KLUB

Školský klub sme založili pre učiteľov, ktorí spolu so svojimi žiakmi pracujú na vyučovaní s pracovnými zošitmi z nášho vydavateľstva.

V rámci školského klubu sprístupňujeme učiteľom bonusové materiály k týmto pracovným zošitom.

Základ tvoria riešenia pracovných zošitov, ale nájdete tu aj množstvo iných bonusových materiálov ako sú napr. zošity v digitálnej podobe, testy, metodické materiály, krížovky, hry a iné.

AKO FUNGUJE ŠKOLSKÝ KLUB

Nárok na vstup do školského klubu má každý učiteľ, ktorý na aktuálny školský rok objednal min. 20 ks pracovných zošitov z jedného predmetu a ročníku. Výnimku v počte objednaných zošitoch majú len učitelia z tých škôl, kde počet žiakov v ročníku nedosahuje minimálne stanovený počet, t.j. je ich menej ako 20.

Po prijatí objednávky od školy, resp. učiteľa, vydavateľstvo najneskôr do 3 dní aktivuje škole školský klub. Na vstup do školského klubu je potrebná registrácia. Odporúčame, aby si každý učiteľ vytvoril vlastnú registráciu, s vlastnými prihlasovacími údajmi. Neodporúčame, aby viac učiteľov používalo jedno prihlásenie.

Školský klub sa aktivuje vždy celej škole. Do školského klubu sa teda môže registrovať a následne prihlásiť každý učiteľ z danej školy. V klube však budú aktívne len materiály k tým pracovným zošitom, ktoré daná škola objednala. To znamená, že ak napr. škola, resp. učiteľ objednali pracovné zošity na Geografiu pre 5. a 7. ročník, aktívne materiály budú len k týmto zošitom. Materiály k ostatným ročníkom, resp. iným predmetom ostanú zamknuté.

Školský klub je aktívny pre školu, resp. učiteľov počas celého školského roka, na ktorý objednali pracovné zošity, t.j. od dátumu objednávky do ukončenia daného školského roka, čo je spravidla 30.6.

Počas letných prázdnin je klub pre všetky školy deaktivovaný.

Školský klub sa na nasledujúci školský klub aktivuje až po prijatí novej objednávky.

V prípade, že škola, resp. učiteľ objednali pracovné zošity a napriek tomu nemajú prístup k materiálom, je potrebné nás kontaktovať mailom na: mapa@mapatrade.sk alebo telefonicky na čísle: 037/741 3000