Nové tituly s dotáciou MŠ SR

Aktuálne naše vydavateľstvo získalo odporúčacie doložky na ďalšie pracovné zošity: Matematika pre 5. ročník, Matematika pre 7. ročník a pracovné zošity z Chémie pre 7.-9. ročník ZŠ. Zároveň boli tieto tituly zaradené do zoznamu učebných pomôcok, na ktoré môžu školy čerpať finančnú dotáciu.

Do zoznamu boli zaradené aj dva atlasy z našej produkcie: Geografický atlas Slovenská republika a Dejepisný atlas - Štáty v premenách storočí.