Pracovné zošity na Slovenský jazyk s dotáciou MŠ SR

Aktuálne získalo naše vydavateľstvo odporúčacie doložky aj na pracovné zošity zo Slovenského jazyka pre 5. - 9. ročník. Zároveň boli tieto tituly zaradené do zoznamu učebných pomôcok, na ktoré môžu školy čerpať finančnú dotáciu.