Rozšírené pracovné zošity z matematiky s dotáciou MŠ SR

Koncom mája vychádzajú nové rozšírené pracovné zošity z matematiky, konkrétne pre 5. a 7. ročník. Týmto bude teda naša séria rozšírených zošitov na matematiku kompletná. Zároveň sme pre všetky zošity získali doložku Ministerstva školstva a školy na ne môžu čerpať príspevok zo štátneho rozpočtu.