Zvýhodnené ceny pracovných zošitov pre školy s malým počtom žiakov

Radi by sme Vás informovali, že školy, ktoré majú v jednotlivých ročníkoch menej ako 15 žiakov, môžu rovnako ako školy s väčším počtom žiakov nakupovať naše pracovné zošity za nižšiu zvýhodnenú cenu, ktorá je platná nad 15 ks.

Školy s malým počtom žiakov teda nebudú oproti väčším školám znevýhodňované.

Pri zadaní objednávky sa síce bude zobrazovať vyššia cena, v riadnej faktúre bude veľkosť školy zohľadnená a budú fakturované nižšie ceny.

Zvýhodnená cena bude platiť ale len v prípade, že škola zrealizuje objednávku pre všetkých žiakov v danom ročníku.

Pokiaľ Vaša škola nemá v jednotlivých ročníkoch 15 žiakov, aby ste nám túto informáciu uviedli v poznámke pri objednávke.

V prípade objednávok pracovných zošitov, ktoré nebudú určené pre žiakov, ale len pre učiteľov prípadne do školských knižníc, ostáva v platnosti cena do 15 ks.