ŠKOLSKÝ GEOGRAFICKÝ ATLAS - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ŠKOLSKÝ GEOGRAFICKÝ ATLAS - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Počet strán
  • 80
Formát
  • A4 – plnofarebné
Autor
  • Ladislav Tolmáči, Anton Magula, a kolektív

13,00 € s DPH

13,00 € do 14 ks
8,00 € od 15 ks
Skladom

Úplne nové vydanie obľúbeného Geografického atlasu Slovenskej republiky pre školy prináša:

  • aktualizované údaje o SR, najmä  klimatické mapy, mapy obyvateľstva, mapa cestovného ruchu, mapa NKP, mapa cestnej siete
  • novú koncepciu atlasu, kde v je väčšina dvojstranových máp v mierke 1:1 000 000 nahradená väčším počtom máp v mierke 1:2 250 000, čím pribudlo v atlase Slovenskej Republiky 15 nových máp z oblasti nerastných surovín, podzemných vôd, ekológie a obyvateľstva
  • vylepšené mapy jednotlivých krajov, doplnené diagramami najdôležitejších ukazovateľov
  • atlas obsahuje aj aktualizovanú všeobecnogeografickú mapu Slovenskej republiky v mierke 1:375 000
  • podrobný register

Súvisiace produkty