ŠKOLSKÝ GEOGRAFICKÝ ATLAS - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ŠKOLSKÝ GEOGRAFICKÝ ATLAS - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 • Štátom dotovaný produkt
 • Odporúčacia doložka
 • Odporúčané na olympiádu
 • Zľava 10% z pôvodnej ceny 6.50 € do 31.12.2021
Počet strán
 • 80
Formát
 • A4 – plnofarebné
Autor
 • Ladislav Tolmáči, Anton Magula, a kolektív

9,00 € s DPH

9,00 € do 9 ks
5,80 € od 10 ks
Skladom

Úplne nové vydanie obľúbeného atlasu prináša:

 • aktualizované údaje o SR, najmä  klimatické mapy, mapy obyvateľstva, mapa cestovného ruchu, mapa NKP, mapa cestnej siete
 • novú koncepciu , kde v je väčšina dvojstranových máp v mierke 1:1 000 000 nahradená väčším počtom máp v mierke 1:2 250 000, čím pribudlo 15 nových máp z oblasti nerastných surovín, podzemných vôd, ekológie a obyvateľstva
 • vylepšené mapy jednotlivých krajov, doplnené diagramami najdôležitejších ukazovateľov
 • aktualizovanú všeobecnogeografickú mapu SR v mierke 1:375 000
 • podrobný register

Súvisiace produkty