ŠKOLSKÝ GEOGRAFICKÝ ATLAS - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ŠKOLSKÝ GEOGRAFICKÝ ATLAS - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Počet strán
  • 80
Formát
  • A4 – plnofarebné
Autor
  • Ladislav Tolmáči, Anton Magula, a kolektív

9,00 € s DPH

9,00 € do 9 ks
6,50 € od 10 ks
Skladom

Úplne nové vydanie obľúbeného atlasu prináša:

  • aktualizované údaje o SR, najmä  klimatické mapy, mapy obyvateľstva, mapa cestovného ruchu, mapa NKP, mapa cestnej siete
  • novú koncepciu , kde v je väčšina dvojstranových máp v mierke 1:1 000 000 nahradená väčším počtom máp v mierke 1:2 250 000, čím pribudlo 15 nových máp z oblasti nerastných surovín, podzemných vôd, ekológie a obyvateľstva
  • vylepšené mapy jednotlivých krajov, doplnené diagramami najdôležitejších ukazovateľov
  • aktualizovanú všeobecnogeografickú mapu SR v mierke 1:375 000
  • podrobný register

Súvisiace produkty