Fakturačné údaje

MAPA Slovakia Trade, s.r.o.

Škultétyho 3
949 11 Nitra

IČO: 44500211
DIČ: 2022720205
IČ DPH: SK2022720205

Bankové spojenie: Tatrabanka
Číslo účtu: 2622196318/1100
IBAN: SK51 1100 0000 0026 2219 6318

Korešpondenčná adresa

MAPA Slovakia Trade, s.r.o.

Škultétyho 3
949 11 Nitra