KNIŽNICA DEJEPISNÝCH MÁP

Online only

KNIŽNICA DEJEPISNÝCH MÁP

  • Licencia - 1 rok
  • Mapy na premietanie v digitálnej kvalite
  • Novinka
  • Prístup pre 5 učiteľov a 200 žiakov
Materiál na stiahnutie

120,00 € s DPH

120,00 € od 1 ks
Skladom

Obsahuje viac ako 100 digitálnych máp na vyučovanie dejepisu rozdelených do 14-tich kategórií:

HISTÓRIA SLOVENSKA - PRAVEK - STAROVEK - RANNÝ STREDOVEK - VRCHOLNÝ STREDOVEK - NESKORÝ STREDOVEK - VČASNÝ NOVOVEK - ZEMEPISNÉ OBJAVY - AMERIKA - NOVOVEK - I. SVETOVÁ VOJNA - MEDZIVOJNOVÉ OBDOBIE - II. SVETOVÁ VOJNA - VÝVOJ VO SVETE PO ROKU 1945

Celý obsah knižnice digitálnych máp je v slovenskom jazyku.

Všetky mapy sú v digitálnej kvalite a pomocou dataprojektoru alebo interaktívnej tabule ich je možné premietať priamo na vyučovacej hodine.

Každá mapa sa otvára v samostatnom okne, naraz je teda možné otvoriť neobmedzené množstvo máp, čo môže pomôcť učiteľovi lepšie vykresliť preberané učivo.

Mapy a sú v knižnici nahrané vo vysokom rozlíšení. Je možné ich podľa potreby zväčšovať a posúvať.

Každý učiteľ má do knižnice vlastný prístup. V rovnakom čase môže mapy používať neobmedzené množstvo učiteľov, každý na svojej vyučovacej hodine.

Celý obsah knižnice je prístupný aj pre žiakov a môže im pri domácej príprave plne nahrádzať používanie geografických či dejepisných atlasov. V rámci knižnice má žiak k dispozícií obsah 2 dejepisných atlasov.

Mapy v knižnici sa neustále podľa potreby aktualizujú.

Ročná licencia je platná 365 dní od zakúpenia.

Zoznam dejepisných máp nájdete v časti bonusy.

Materiál na stiahnutie

Zoznam dejepisných máp