GEOGRAFIA PRE 3. ROČNÍK GYMNÁZIA

Počet strán
 • 76
Formát
 • A4 – plnofarebné
Autor
 • Zuzana Vaňková, A. Magula
Každých 15ks, jeden kus zdarma
Riešenia pri objednávke nad 20 ks

6,70 € s DPH

6,70 € do 14 ks
5,50 € od 15 ks
Skladom

Plnofarebný pracovný zošit ponúka:

 • zefektívnenie a uľahčenie práce na hodinách;
 • schémy, grafy, tabuľky, obrysové mapy a iný pracovný materiál na dopisovanie riešenia priamo v nich;
 • úlohy na overenie naplnenia obsahového a výkonového štandardu pre gymnáziá podľa inovovaného ŠVP pre predmet geografia;
 • zároveň aj úlohy, ktoré patria do cieľových požiadaviek; na vedomosti a zručnosti maturantov z geografie platných od 1. 9. 2018;
 • úlohy vyžadujúce kritické myslenie a tvorivosť;
 • divergentné úlohy;
 • v téme obyvateľstvo úlohy i diagramy vychádzajúce zo sčítania obyvateľstva v roku 2021;
 • úlohy viažuce sa k miestnej krajine;
 • úlohy typu PISA, zamerané na čitateľskú gramotnosť;
 • kvízy na precvičenie učiva.

Súčasťou zošita je aj miniatlas tvorený vybranými farebnými mapami.

Každých 15ks, jeden kus zdarma

za každých objednaných 15 ks, jeden kus zdarma

Riešenia pri objednávke nad 20 ks

bezplatný prístup k riešeniam a bonusovým materiálom

Súvisiace produkty