GEOGRAFIA PRE 3. ROČNÍK GYMNÁZIA

 • V súlade s ŠVP
 • Novinka
 • V procese schvaľovania na dotáciu zo ŠR
Počet strán
 • 76
Formát
 • A4 – plnofarebné
Autor
 • Zuzana Vaňková, A. Magula
Každých 15ks, jeden kus zdarma

5,70 € s DPH

5,70 € do 14 ks
4,90 € od 15 ks
Predpredaj Skladom od 06.06.2022

Plnofarebný pracovný zošit ponúka:

 • zefektívnenie a uľahčenie práce na hodinách;
 • schémy, grafy, tabuľky, obrysové mapy a iný pracovný materiál na dopisovanie riešenia priamo v nich;
 • úlohy na overenie naplnenia obsahového a výkonového štandardu pre gymnáziá podľa inovovaného ŠVP pre predmet geografia;
 • zároveň aj úlohy, ktoré patria do cieľových požiadaviek; na vedomosti a zručnosti maturantov z geografie platných od 1. 9. 2018;
 • úlohy vyžadujúce kritické myslenie a tvorivosť;
 • divergentné úlohy;
 • v téme obyvateľstvo úlohy i diagramy vychádzajúce zo sčítania obyvateľstva v roku 2021;
 • úlohy viažuce sa k miestnej krajine;
 • úlohy typu PISA, zamerané na čitateľskú gramotnosť;
 • kvízy na precvičenie učiva.

Súčasťou zošita je aj miniatlas tvorený vybranými farebnými mapami.

Každých 15ks, jeden kus zdarma

za každých objednaných 15 ks, jeden kus zdarma

Súvisiace produkty