SVETOVÉ A NÁRODNÉ DEJINY - Školský dejepisný atlas

SVETOVÉ A NÁRODNÉ DEJINY - Školský dejepisný atlas

Počet strán
  • 100
Formát
  • A4 – plnofarebné
Autor
  • Doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.

13,00 € s DPH

13,00 € do 14 ks
8,00 € od 15 ks
Skladom

Školský dejepisný atlas je určený najmä pre žiakov základných a stredných škôl, ale je vhodný i pre ostatných záujemcov o svetové i národné dejiny. Na 104 mapách prehľadne zobrazuje predovšetkým vývoj politickej mapy Európy a sveta od najstarších čias až do súčasnosti. Okrem vývoja štátov však zachytáva i významné momenty z vývoja hospodárstva, či šírenia náboženstiev. Mapy sú zoradené približne chronologicky tak, aby sa striedali svetové a národné dejiny vo vzájomných súvislostiach. Mapy dopĺňa množstvo obrázkov s krátkymi popismi, ktoré približujú jednotlivé mapované obdobia a niektoré významné udalosti zachytené na mapách. Orientáciu v čase uľahčujú časové osi a farebné okraje strán. Hoci ide o dejepisný atlas, je maximálne aktuálny nielen pokiaľ ide o spracovanie starších období, no predovšetkým v spracovaní najaktuálnejších udalostí súčasnosti – obsahuje viacero dosiaľ nepublikovaných máp týkajúcich sa vojnových migrácií v Európe, vojny na Ukrajine, či vývoja európskej integrácie, preto je vhodným doplnkom i k štúdiu iných spoločenských vied okrem histórie.