MATEMATIKA 2 - PRACOVNÝ ZOŠIT PRE GYMNÁZIA A STREDNÉ ŠKOLY

MATEMATIKA 2 - pracovný zošit pre gymnáziá a stredné školy

Počet strán
  • 108
Formát
  • A4 – plnofarebné
Autor
  • Zbyněk Kubáček, Ján Žabka
Každých 15ks, jeden kus zdarma

6,70 € s DPH

6,70 € do 14 ks
5,50 € od 15 ks
Predpredaj Skladom od 10.06.2024

Sada pracovných zošitov z matematiky pre gymnáziá a stredné školy obsahovo vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu predmetu matematika pre gymnáziá (ISCED 3A – vyššie sekundárne vzdelávanie) a pre stredné školy. Úlohy v tomto pracovnom zošite zodpovedajú obsahu základnej matematiky na gymnáziách aj obsahu základnej matematiky na ďalších stredných školách, nakoľko sa jedná o tzv. základné učivo. Tieto úlohy je možné použiť na hodinách matematiky na gymnáziách aj stredných školách priamo v škole, alebo tiež na domácu prípravu žiakov, príp. ako zadania domácich úloh.

Okrem týchto základných úloh obsahuje aj špeciálne označené rozširujúce úlohy, ktoré je možné použiť v bežných triedach gymnázií, stredných škôl na hodinách matematiky, ale tiež ako prípravu na maturitu z matematiky na hodinách seminára z matematiky.

Štruktúra pracovného zošita je: stručné zhrnutie učiva, gradované úlohy na precvičenie učiva rôzneho typu, riešenia úloh.

V druhej časti sú obsahovo pokryté kapitoly:

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy: Mocninové funkcie, Goniometrické funkcie, Exponenciálna a logaritmická funkcia, Geometria a meranie: Množiny bodov daných vlastností a konštrukcie, Znázorňovanie trojrozmerného priestoru, Telesá, ich objemy a povrchy.

Každých 15ks, jeden kus zdarma

za každých objednaných 15 ks, jeden kus zdarma

Súvisiace produkty