MATEMATIKA 9 - pracovný zošit

MATEMATIKA 9 - pracovný zošit

  • V súlade s ŠVP
Počet strán
  • 104
Formát
  • A4 – plnofarebné
Autor
  • Dušan Kotyra
Každých 15ks, jeden kus zdarma
Prístup do klubu

4,50 € s DPH

4,50 € do 14 ks
3,30 € od 15 ks
Momentálne nedostupné

Zošit obsahuje viac ako 220 nových príkladov rozdelených do 8 tematických celkov v súlade s platným školským vzdelávacím programom.
TC:
1. Mocniny a odmocniny
2. Rovnice a nerovnice
3. Pytagorova veta
4. Telesá (kocka, kváder, valec, ihlan, kužeľ, guľa )
5. Súmernosť v rovine
6. Grafické znázornenie závislostí
7. Podobnosť trojuholníkov
8. Štatistika

Nájdete v ňom súhrn učiva na začiatku každého tematického celku, viac ako 220 príkladov - počtové, slovné, grafické a konštrukčné úlohy a dostatočný priestor na výpočty.

Každých 15ks, jeden kus zdarma

za každých objednaných 15 ks, jeden kus zdarma

Prístup do klubu

pri objednávke nad 20 ks, bezplatný prístup do Školského klubu

Súvisiace produkty