SEMINÁR Z MATEMATIKY - 3. časť

SEMINÁR Z MATEMATIKY - 3. časť

  • Štátom dotovaný produkt
  • Odporúčané na olympiádu
  • V súlade s ŠVP
  • Zbierka úloh s riešeniami
  • Príprava na maturitu
Počet strán
  • 264
Formát
  • A4 – plnofarebné
Autor
  • Zbyněk Kubáček, Ján Žabka
Materiál na stiahnutie

18,90 € s DPH

18,90 € do 14 ks
17,05 € od 15 ks
Skladom

Zbierka úloh spojená s učebnicou v súlade s aktuálnymi požiadavkami na maturanta. Veľké množstvo vysvetlených a riešených úloh aj ďalších úloh na precvičenie. Obsahuje aj úlohy vhodné ako príprava na štúdium na slovenských a českých vysokých školách.

Obsahom záverečnej – tretej – časti zbierky riešených úloh z matematiky je planimetria. Tá poskytuje vhodný priestor na formuláciu typovo aj obsahovo veľmi rozmanitých úloh – od rôzne náročných výpočtov cez úlohy umožňujúce jednoduchý objav a jeho formuláciu až k elementárnym dôkazom. Rovnako ako predchádzajúce dve časti tlačená verzia bude okrem prehľadu teórie a zadaní úloh obsahovať veľké množstvo riešení, vysvetlení a komentárov; zvyšné riešenia nájde čitateľ na internete.

 

OBSAH:

1. Uhly, trojuholníky a mnohouholníky

2. Kruh a kružnica

3. Trigonometria

4. Vektory

5. Analytická geometria

6. Zhodné a podobné zobrazenia

7. Riešenia úloh

Materiál na stiahnutie

Seminár 3 - podkapitola 16.4

Materiál na stiahnutie

Vektory - riešenie

Materiál na stiahnutie

Trigonometria - riešenie

Materiál na stiahnutie

Planimetria troj. - riešenie

Materiál na stiahnutie

Planimetria kruh - riešenie

Materiál na stiahnutie

Analyt. geometria - riešenie

Súvisiace produkty