LITERATÚRA 5 - pracovný zošit

Počet strán
  • 64
Formát
  • A4 – plnofarebné
Autor
  • Beáta Valkovičová
Každých 15ks, jeden kus zdarma
Prístup do klubu

4,70 € s DPH

4,70 € do 14 ks
3,50 € od 15 ks
Skladom

Pracovný zošit korešponduje s učebnicou Literárna výchova pre 5. ročník ZŠ a s požiadavkami ŠVP pre predmet slovenský jazyk a literatúra – ISCED 2. Pracovný zošit ponúka súhrn poznatkov z terminológie, úlohy, ktoré sú zamerané na čítanie s porozumením a rozvoj zručností zo základného a rozširujúceho učiva. Navrhuje didaktické hry, kreatívne okienko rozvíja fantáziu, slovnú zásobu a hravou formou evokuje záujem žiaka o literatúru. Pracovný zošit je  výbornou pomôckou aj pre pedagóga. Neoddeliteľnou súčasťou sú testy na overenie vedomostí žiakov.

Každých 15ks, jeden kus zdarma

za každých objednaných 15 ks, jeden kus zdarma

Prístup do klubu

pri objednávke nad 20 ks, bezplatný prístup do Školského klubu

Súvisiace produkty