GEOGRAFIA PRE 2. ROČNÍK GYMNÁZIA

GEOGRAFIA PRE 2. ROČNÍK GYMNÁZIA

 • V súlade s ŠVP
 • Novinka
 • V procese schvaľovania na dotáciu zo ŠR
Počet strán
 • 100
Formát
 • A4 – plnofarebné
Autor
 • Zuzana Vaňková, A. Magula
Každých 15ks, jeden kus zdarma
Riešenia pri objednávke nad 20 ks

6,70 € s DPH

6,70 € do 14 ks
5,50 € od 15 ks
Predpredaj

Pracovný zošit pre 2. ročník gymnázia je prvou ucelenou publikáciou z geografie pre daný ročník spracovanou podľa inovovaného ŠVP (ISCED 3). V čom je jedinečný?

 • Ponúka súhrn úloh a cvičení zameraných na humánnu a regionálnu geografiu sveta.
 • K cvičeniam sú pripojené mnohé nové tematické i obrysové mapy, grafy a tabuľky s aktuálnym obsahom.
 • Úlohy sú tvorené s ohľadom na najnovšie štatistické údaje.
 • Časť úloh je zameraná na čitateľskú gramotnosť.
 • Obsahuje tvorivé úlohy na spracovanie vlastných tematických máp či grafov.
 • Vedie žiakov k analýze a syntéze informácií, vyvodzovaniu záverov, porovnaní a SWOT analýzy.
 • Umožňuje efektívnu prípravu na maturitnú skúšku, obsahuje aj úlohy z cieľových požiadaviek na MS z geografie (označené CP).
 • Ponúka priestor na vedenie si poznámok.
 • Dopĺňa súbor pracovných zošitov z geografie pre 1. - 3. ročník gymnázia (ISCED 3) od rovnakého tímu autorov.

Každých 15ks, jeden kus zdarma

za každých objednaných 15 ks, jeden kus zdarma

Riešenia pri objednávke nad 20 ks

bezplatný prístup k riešeniam a bonusovým materiálom