ČÍTANKA pre 1. stupeň základných škôl - Baran Banán nie je žiadne Bééčko

Počet strán
  • 48
Formát
  • A4 – plnofarebné
Autor
  • Ela Rybárová, Jana Smreková, a kolektív pedagógov SZŠ Bajkalská 20, Bratislava
Každých 15ks, jeden kus zdarma
Materiál na stiahnutie

4,90 € s DPH

4,90 € do 14 ks
3,90 € od 15 ks
Skladom

Táto Čítanka vznikla, aby pomohla zlepšiť prístupy učiteľov k čítaniu s porozumením. Mnohé súčasné čítankové texty nezodpovedajú spôsobu reči detí tejto vekovej kategórie a ich vnímaniu obsahu.

V otázkach na porozumenie textu sa dáva priestor na rozvoj myslenia. V hlavách detí môže prebiehať analýza, syntéza, porovnávanie, abstrakcia, konkretizácia, generalizácia, indukcia, dedukcia, analógia a aj kategorizácia bez toho, aby si to uvedomovali a často aj bez toho, aby sme si to uvedomovali aj my učitelia. Pomôcť nám môže metodický materiál ku spôsobu použitia Čítanky, v ktorom sú aj formulácie obsahových a výkonových štandardov. Deti ich môžu trénovať a pestovať na im prístupných textoch a otázkach už od 6 rokov.

Každých 15ks, jeden kus zdarma

za každých objednaných 15 ks, jeden kus zdarma

Materiál na stiahnutie

Metodický materiál Čítanka