SLOVENSKÝ JAZYK pre 5. ročník - pracovný zošit

Počet strán
  • 76
Formát
  • A4 – plnofarebné
Autor
  • D. Schneiderová
Každých 15ks, jeden kus zdarma
Riešenia pri objednávke nad 20 ks

5,20 € s DPH

5,20 € do 14 ks
4,00 € od 15 ks
Skladom

NOVÉ DOPLNENÉ VYDANIE PRACOVNÉHO ZOŠITA

Zošit je v súlade snovým obsahom predmetu, ktorý stanovil Štátny vzdelávací program pre žiakov 5. ročníka ZŠ.

Autorka pri spracovávaní obsahu čerpala obrazový a bohatý textový materiál (čítanie s porozumením) s prihliadnutím na vek žiakov. Jej výber a výborné grafické spracovanie určite zaujmú aj piatakov a pomôžu tak k zvládnutiu obsahového štandardu slovenského jazyka v tomto ročníku. Autorka rozvrhla učivo do 8 tematických celkov ( Jazyk, Skladba, Zvuková stránka, Ako sa učiť I, II, Písomná komunikácia, Tvaroslovie, Slovná zásoba, Spisovný jazyk a nárečie) a do opakovania učiva 4. ročníka a záverečného opakovania.

Každých 15ks, jeden kus zdarma

za každých objednaných 15 ks, jeden kus zdarma

Riešenia pri objednávke nad 20 ks

bezplatný prístup k riešeniam a bonusovým materiálom

Súvisiace produkty