SLOVENSKÝ JAZYK pre 5. ročník - pracovný zošit

  • V súlade s ŠVP
  • Novinka
  • Nové rozšírené vydanie
Počet strán
  • 76
Formát
  • A4 – plnofarebné
Autor
  • D. Schneiderová
Každých 15ks, jeden kus zdarma
Prístup do klubu

4,50 € s DPH

4,50 € do 14 ks
3,30 € od 15 ks
Skladom

NOVÉ DOPLNENÉ VYDANIE PRACOVNÉHO ZOŠITA

Zošit je v súlade snovým obsahom predmetu, ktorý stanovil Štátny vzdelávací program pre žiakov 5. ročníka ZŠ.

Autorka pri spracovávaní obsahu čerpala obrazový a bohatý textový materiál (čítanie s porozumením) s prihliadnutím na vek žiakov. Jej výber a výborné grafické spracovanie určite zaujmú aj piatakov a pomôžu tak k zvládnutiu obsahového štandardu slovenského jazyka v tomto ročníku. Autorka rozvrhla učivo do 8 tematických celkov ( Jazyk, Skladba, Zvuková stránka, Ako sa učiť I, II, Písomná komunikácia, Tvaroslovie, Slovná zásoba, Spisovný jazyk a nárečie) a do opakovania učiva 4. ročníka a záverečného opakovania.

Každých 15ks, jeden kus zdarma

za každých objednaných 15 ks, jeden kus zdarma

Prístup do klubu

pri objednávke nad 20 ks, bezplatný prístup do Školského klubu

Súvisiace produkty